Organisation

Klubbens organisation


Generalforsamling


Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.


Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af oktober.


Ud over alle de faste punkter på dagsordenen, (formandsberetning, økonomi, kontingent, valg til bestyrelsen m.v.), behandler generalforsamlingen de sager, som bestyrelsen finder, har særlig betydning for klubben, og dertil de forslag, som medlemmerne skriftligt anmoder om at få taget op.


Bestyrelsen


Mellem generalforsamlingerne varetages klubbens ve og vel af bestyrelsen. Foruden formanden består den af 3 medlemmer, der mødes 3-4 gange i løbet af hver sæson.


Bestyrelsen tager sig af de overordnede linier for klubbens drift og udvikling, og bestyrelsesmedlemmerne har ingen praktiske opgaver for klubben.


Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.   

Formand - Christian Bank

Næstformand - Bent Andersen

Sekretær- Else Krog

Kasserer - Kim Rusholt

Ovn-Minister

Flemming Holm

Gus-Minister

Bent Andersen

Persondata-Minister

Kim Rusholt

Revisor Minister

Leo Munk

WEBmaster-Minister

Anette Larsen

Bestyrelses suppleant

Torben Jensen

Copyright SVIBA © All Rights Reserved                                                                 Skanderborg Vinterbadeklub – SVIBA - CVR nr.: 35199942