COVID-19 - Procedurer

COVID-19I SVIBA følger vi myndighedernes retningslinier

Procedure i SVIBA ved positiv Covid-test

Hvis man skulle modtage en positiv test, ser vi gerne en hurtig tilbagemelding til kontakt@sviba.dk sammen med oplysning om, hvornår du har opholdt dig i SVIBA (dato og tidspunkter) samt datoen for, hvornår testen blev taget. Du bedes desuden skrive om  vi må nævne dit navn eller om vi blot skal skrive at ”et medlem er testet positivt"

De tilbagemeldinger vi modtager, offentliggøres på medlemsmailen samt på vores lukkede facebookgruppe Skanderborg Vinterbadeklub -Kun for medlemmer. 

Medlemmer kan således orientere sig, og sammenholde oplysningerne med deres egen færden.  

Derefter er det op til den enkelte selv at vurdere behovet for at blive testet.

Læs evt. anbefalingerne her https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/SST-informerer-Naer-kontakt-090720.ashx?la=da&hash=2FA54E7E3536D820A53ABE17B7A48B2E6462B2C6

Er du i tvivl, så bliv testet. 

Vi er gerne behjælpelige med de nøjagtige tidspunkter for, hvornår man er kommet/gået ud fra nøglearmbåndsdataene, men vi kan (og vil) ikke på nogen
måde følge medlemmers færden.

Vi har fået sundhedsfaglig bekræftelse på at risikoen for smitte i sauna er minimal, og hvis ellers alle medlemmer retter sig
efter vores påbud om overholdelse af afstandskrav såvel som de generelle anbefalinger, håber vi at kunne opretholde badedriften. 

Vores regel "badning og ophold på Vestermølle sker på eget ansvar" er stadig gældende, og vi er sikre på at alle vil udvise behørigt ansvar for fællesskabet. 

Brug ALTID dit nøglearmbånd

Det er vigtigt, at du HVER GANG du går ind ad døren benytter DIT EGET nøglearmbånd og IKKE DELER med   andre.

Det vil således være muligt at se, hvem der har opholdt sig i badeklubben på et givent tidspunkt

Brug af mundbind i SVIBA

fra torsdag den 29 oktober

I SVIBA bakker vi op om myndighedernes retningslinjer og tiltag i kampen mod det stigende smittetal.
Vi bærer derfor mundbind indtil vi er i omklædningsrummet og igen når vi er færdige med “bade- og saunaktiviteten".
Du behøver ikke bære mundbind under bade- og saunaaktiviteten.