Badekultur

BADEKULTURBade og klubkultur


At færdes så tæt sammen, som vi gør i Vinterbadeklubben, kræver en fælles viden om og accept af, at der skal være et regelsæt, alle er forpligtet til at følge.


Bestyrelsen har fastsat følgende fælles sociale spilleregler:

 

 • I Skanderborg Vinterbadeklub bader vi tekstilfrit (nøgne) og badning foregår fra Dagmarbroen
 • Man går til og fra Dagmarbroen med et håndklæde omkring sig og det er samme fremtræden i klubhus og i saunaen
 • Vi respekterer hinandens badekultur og udviser diskretion

 • Hop i søen, før du går i sauna - af hygiejniske grunde
 • Sæt badesko eller sanddaler uden for saunaen
 • Alle skal have det rart –  derfor gør vi ikke noget, der kan krænke andres blufærdighed
 • Vi hilser altid på hinanden, når vi mødes på broen, i saunaen og i klubhuset
 • Vi har omsorg for hinanden og hjælper hinanden
 • Ingen alkoholiske drikkevarer må medbringes i saunaen
 • Respekter Gus-mesterens anvisninger
 • Rygning er ikke tilladt
 • Ryd op efter dig, så det er rart for de næste
 • Følg sikkerhedsreglerne ved badning både for din egen og andres skyld
 • Børn under 18 år har ikke adgang til SVIBA
 • Nøglekortet er dit og må ikke lånes ud til andre
 • Luk kun folk ind, som du véd, er medlem eller er gæst og ifølge et medlem af vores Vinterbadeklub
 • Følg reglerne for god saunakultur – find dem under Sauna-GUS
 • I SVIBA's åbningstider er det ikke tilladt at filme eller fotografere klubbens medlemmer uden forudgående aftale og tilladelse. Overtrædelse vil medføre omgående ekslusion