Forsikringer

Forsikringer

Herunder kan du finde de forsikringer der er tegnet i SVIBA via DGI

Læs dem grundigt igennem, så du er bekendt med, og forstår vores forsikringsforhold under forskellige forhold.


Forsikringer i Tryg via DGI


 • Arbejdsskadeforsikring
  Dækker hvis en af SVIBA's frivillige ledere kommer til skade, mens vedkommende virker for SVIBA.
  Kan desværre ikke tegnes for medlemmer


 • Ansvarsforsikring
  Dækker det erstatningsansvar, som SVIBA kan pådrage sig i forbindelse med sit virke – fx overfor gæster.
  Kan desværre ikke tegnes for medlemmer


 • Retshjælpsforsikring
  Dækker SVIBA omkostninger i forbindelse med en eventuel retssag


 • Psykologisk krisehjælp
  Dækker hvis personer i eller omkring SVIBA involveres i en alvorlig hændelse – fx et ulykkestilfælde


Forsikring i Topdanmark


 • Erhvervsforsikring – Netbank

         Dækker hvis bankkontoen tømmes uretmæssigt