Privatlivspolitik

Privatlivspolitik - Persondataforordningen


Dataansvar
Klubben behandler personoplysninger, og har jf persondataforordningen en privatlivspolitik. Læs herunder hvad Skanderborg Vinterbadeklub har registreret om dig, og hvordan vi behandler oplysningerne.
 
Vi gemmer dine oplysninger, så længe du fornyr dit medlemskab af klubben. Hvis du ikke har fornyet dit medlemskab igennem 3 sæsoner, betragtes du som permanent udmeldt, og vi sletter automatisk alle oplysninger om dig. Du kan til enhver tid bede om at få slettet oplysningerne tidligere.
 
Dataansvarlig
Klubbens kasserer er dataansvarlig og kan kontaktes på kasserer@sviba.dk Kassereren sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
 
Personoplysninger
Vi modtager disse oplysninger fra dig:

 1. Navn
 2. Køn
 3. Adresse
 4. Telefonnummer/mobilnummer
 5. Mailadresse
 6. Fødselsdato


Hertil systemgenereres et medlems-id


Vi registrerer desuden på din profil, hvis du er med i bestyrelsen

Der er i Skanderborg Vinterbadeklub totalt fotoforbud, og vi tager kun billeder af dig, med dit udtrykkelige samtykke.
 
Formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler personoplysninger til bestemte formål:

 • Medlemsdatabase
 • Registrering af kontingentindbetaling
 • Registrering af nøglekort nummer
 • Udsendelse af nyhedsbreve
 • Generering af fil kun indeholdende gyldige nøglekort numre, som sendes til adgangskontrolsystem, der håndterer aktivering af nøglekort.

 
Samtykke
Skanderborg Vinterbadeklubs behandling af dine personoplysninger baserer sig på et andet lovligt grundlag end samtykke og dit samtykke er derfor ikke nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. Andet lovligt grundlag er, når du som medlem af SVIBA selv har registreret dine oplysninger på forhånd. Du kan læse mere om det på Datatilsynets Website.

Vi har dog i vores handelsbetingelser lagt ind, at du også godkender at vi registerer ovenstående oplysninger inden du melder dig ind eller gentegner dit medlemskab.

 
Videregivelse af oplysninger
Gyldig nøglekort numre for alle medlemmer som har indbetalt kontingent for den pågældende sæson videresendes til adgangskontrolsystemet hos SJS/Skanderborg Junior Sejlklub. Dette for at aktivere dit nøglekort, som således kan åbne indgangsdøren til klubhuset.
I Adgangssystemet genereres en log, som viser alle benyttede nøglekort. Det betyder, at vi af loggen kan aflæse, hvornår dit kort har været benyttet til adgang i klubhuset.
 
Opbevaring og sletning af oplysninger
Du har ifølge persondataforordningen særlige rettigheder i forhold til de oplysninger, vi har om dig.
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling af din oplysninger, ved at rette henvendelse til kasserer@sviba.dk


Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, så undersøger vi om betingelserne er opfyldt, og gennemfører ændring eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan selv foretage rettelser via siden Ret dine medlemsdata


Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, som er Datatilsynet.