Tilhørsforhold

Klubbens lokaler


Skanderborg Vinterbadeklub er stolte af at være en del af Vestermølle og der er rigtig mange aktiviteter i og omkring Vestermølle til stor gavn og glæde for byens borgere og foreningslivet. Du kan læse mere om Vestermøllelauget her


Vi deler klublokale med Junior Sejlklubben (SJS) på de tidspunkter, hvor sejlklubben ikke benytter lokalerne, der ligger ned til den smukke Skanderborg sø


Udover den gode sauna, råder Skanderborg Vinterbadeklub - Vestermølle over følgende lokaler

  • Toiletter og omklædningsrum
  • Adgang til køkken, hvor det er muligt at lave en kop kaffe (husk at rydde op efter dig selv)