Organisation

Klubbens organisation


Generalforsamling


Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.


Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af oktober.


Ud over alle de faste punkter på dagsordenen, (formandsberetning, økonomi, kontingent, valg til bestyrelsen m.v.), behandler generalforsamlingen de sager, som bestyrelsen finder, har særlig betydning for klubben, og dertil de forslag, som medlemmerne skriftligt anmoder om at få taget op.


Bestyrelsen


Mellem generalforsamlingerne varetages klubbens ve og vel af bestyrelsen. Foruden formanden består den af 3 medlemmer, der mødes 3-4 gange i løbet af hver sæson.


Bestyrelsen tager sig af de overordnede linier for klubbens drift og udvikling, og bestyrelsesmedlemmerne har ingen praktiske opgaver for klubben.


Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.   

Christian Bank

Formand

Christian Bank

Niels Håkonsson

Næstformand

Niels Håkonsson

Else Krog

Sekretær

Else Krog

Kim Rusholt

Kasserer

Kim Rusholt

Ovn-Minister

Flemming Holm

Persondata-Minister

Kim Rusholt

Gus-Minister

WEBmaster guru

Anette Larsen

Bestyrelses suppleant

Jane Moltke

Revisor Minister

Leo Munk