Sikkerhed

Sikkerhed 


Som medlem af Skanderborg Vinterbadeklub - Vestermølle, er du forpligtet til at rette dig efter alle henvisninger og opslag vedrørende sikkerheden og du bader under eget ansvar.


Der skal udvises stor agtpågivenhed!


I en eventuelt krisesituation kan det både handle om eget, men absolut også om andre klubmedlemmers liv og førlighed


Måling af badevand ved Vestermølle

Der bliver udtaget badevandsprøver startende fra oktober 2019 og frem til maj 2020. Analyser bliver udtaget 1 gang om måneden og kan ses via dette linkSikkerhed ved vinterbadning


Hvem kan deltage


 • Alle raske personer
 • Personer med hjerteproblemer eller for højt blodtryk skal have godkendelse af deres læge inden de evt. starter.
 • Man må ikke vinterbade, hvis man er forkølet, har feber eller føler sig utilpas.
 • Personer der er under indflydelse af alkohol og/eller euforiserende stoffer må ikke vinterbade.

 

Hvad sker der med kroppen


 • Blodtrykket stiger og pulsen falder
 • Kroppen udskiller stresshormoner (endorfiner)
 • Man føler et ”kick” efterfulgt af fysisk velvære.


Hvordan vinterbader man


 • Det anbefales at man tilvænner sig gradvist. Det bedste er at fortsætte badningen efter at den almindelige badesæson er ophørt.
 • De fleste vinterbadere dypper hele kroppen i ca. 10-20 sec. Andre tager en lille svømmetur, men højst et par minutter.
 • Vinterbadning kan med fordel kombineres med saunabesøg.
 • Omklædning skal ikke ske for langt væk fra badestedet


BAD ALDRIG ALENE


 • Spring aldrig på hovedet i vandet, sænk kroppen roligt ned i vandet.
 • Man skal kunne bunde. Anbefalet vanddybde ved trappen er ca. 1,6 meter
 • Trappen ned til vandet skal være min. 1 m under vandoverfladen og så højt over at man let kan komme op af vandet. Trappen skal have gelænder i begge sider og trinene skal være skridsikre.
 • Der må ikke være understrøm, der hvor der vinterbades.
 • Hvis der skal hugges hul i isen skal dette være min. 3 x 3 meter.
 • Der må ikke hugges flere huller ved siden af hinanden og man må aldrig forsøge at svømme ind under isen.
 • Nyis kan være meget skarp, så man skal sikre at isflager i hullet er fjernet eller at isen er ordentlig knust.
 • Vejen (broen) ned til vinterbadepladsen skal holdes is- og Snefri.


Benyt også Rådets hjemmeside, hvor du kan læse mere om råd og vejledninger i forhold til aktiviteter i og omkring vand og se mere om Rådets vejledning ifht vinterbadning - Link: Rådet for Større Badesikkerhed